slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

17. decembra 2013
Kultúra národnostných menšín na rok 2014

Úrad vlády Slovenskej republiky vydal výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2014 pre

• mimovládne neziskové organizácie,

• obce,

• vyššie územné celky,

• iné organizácie

za účelom

 zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín:

- edičná činnosť, podpora periodickej a neperiodickej tlače, zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov,

- aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií,

- podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby,

- výskum kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín,

- vzdelávacie projekty,

- záujmová činnosť a využitie voľného času,

- zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity,

 výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín:

- podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín,

- podpora vzdelávania a školenia v oblasti práv národnostných menšín,

- analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín.

Minimálna výška pomoci: 500 EUR

Maximálna výška pomoci: 100 000 EUR

Do kedy: do 31.1.2014Viac info:

http://www.narodnostnemensiny.gov.sk

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera