slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

30. decembra 2013
Starostlivosť o vodné zdroje

Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko vyhlásila druhý ročník programu Nestlé pre vodu v krajine

O podporu z programu sa môžu uchádzať:

• mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v miestnej komunite a vyvíjajú činnosť napr. v oblasti ochrany životného prostredia, kluby turistov či rybárske zväzy.

• školy,

• samosprávy miest a obcí, ako aj nimi zriadené subjekty, ako napríklad

- centrá voľného času,

- zariadenia pre seniorov,

- správcovia zelene a podobne.

Cieľom programu je:

• zvýšiť účasť miestnych komunít na starostlivosti o vodné zdroje a prvky,

• podporiť šetrné hospodárenie s vodou v krajine aj v budovách.

Maximálna výška pomoci: 29 000 €

Uzávierka prijímania žiadostí do: 7.2.2014

Viac info: Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis, 0949 266 151, mail:paulikova@ekopolis.sk

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera