slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

22. apríla 2015
Seminár „Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti boja proti korupcii a podvodom a ochrana finančných záujmov EÚ v SR".

Dna 16.4.2015 sa v priestoroch účelového zariadenia ÚV SR v Banskej Bystrici konal celoslovenský seminár pod názvom " Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti boja proti korupcii a podvodom a ochrana finančných záujmov EÚ v SR", ktorý pre regionálne rozvojové agentúry zabezpečoval Úrad vlády SR, Sekcia kontroly a prevencie korupcie.

V rámci seminára boli prezentované prednášky:

- Trestnoprávne aspekty korupcie, Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR

- Úloha a postavenie Úradu vlády SR v oblasti prevencie korupcie ,Úrad vlády Slovenskej republiky

Sekcia kontroly a prevencie korupcie , Ing. Ivica Zvarová

- Ochrana finančných záumov EÚ v SR , Úrad vlády Slovenskej republiky, Ing. Želmíra Hybská , JUDr.

Alexandra Vicová

Po ukončení seminára sa konala pracovná porada zástupcov RRA s riaditeľkou odboru koordinácie subjektov regionálneho rozvoja Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ing. Emou Vasiovou.

Seminára a pracovnej porady sa za AGENTÚRU PRE ROZVOJ GEMERA zúčastnila JUDr. Monika Vaškovičová.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA