slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

07. mája 2015
Nech inklúzia nie je len ilúzia

Čoraz častejšie sa stretávame so slovom inklúzia, či slovným spojením inkluzívne vzdelávanie. Ale čo to vlastne inklúzia je? Ako dokázať aby naše činnosti mali inkluzívny charakter, či dopad na našu spoločnosť?

Za účelom zodpovedania týchto, no i ďalších otázok týkajúcich sa inklúzie a inkluzívneho vzdelávania sa pracovníci APRG (Ing. Dana Trombitášová, Mgr. Štefan Horváth) spolu s ďalšími účastníkmi zo Slovenska (Mgr. Mariana Pehelová a Bc. Vadim Sendrei z KVOZ LáčhoDrom Kokava nad Rimavicou, Mgr. Daniela Baťová z Úradu splnomocnenca vlády SR pre prácu s rómskymi menšinami) zúčastnili na medzinárodnom vzdelávacom seminári v maďarskom meste Pécs.

Seminár trval od 29.4. do 3.5. a zúčastnili sa na ?om odborníci zo všetkých krajín V4, Azerbajdžanu a Chile. Seminár bol zameraný na výmenu skúseností, vedomostí a zručností medzi odborníkmi a oboznámenie sa s inovatívnymi metódami v inkluzívnom vzdelávaní vo vzdelávacích i voľnočasových inštitúciách.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA