slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

26. júla 2011
ReNewTown, úvodné stretnutie 24.-25.5.2011 Varšava

Úvodné stretnutie projektových partnerov v projekte ReNewTown, ktorý bol podporený v OP Stredná Európa. Jedným z partnerov je aj Agentúra pre rozvoj Gemera, ktorú na stretnutí zastupovala riaditeľka JUDr. Monika Vaškovičová.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie viac vyváženého územného rozvoja v rámci miest a obcí v krajinách bývalého socialisticého bloku a to znižovaním disparít medzi jednotlivými oblasťami.

Hlavným výsledkom bude vytvorenie základu pre vyvážený územný rozvoj v rámci

miest a obcí s tzv. socialistickým bremenom v bývalých krajinách východného bloku. Tak podpora z domácej strany (prostredníctvom pilotných projektov – Hnúšta: Dobové múzeum socialistických kuriozít) ako aj medzinárodnej strany, ktorá sa bude budovať počas implementácie projektu ReNewTown počas troch rokov povedie k očakávaným výsledkom.Príspevok pridal: Mgr. Štefan Horváth