slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

21. decembra 2011
Olympiáda I. kolo

30.11.2011 sa v Ekorelaxe v Rimavskej Sobote uskutočnilo I. kolo Olympiády spoločenskej hry Gemernation, určenú pre žiakov základných a stredných škôl, ako aj pre širokú verejnosť. Olympiády sa zúčastnili žiaci ZŠ Hrachovo, ZŠ Ožďany, ZŠ Tisovec, študenti SOŠ Revúca, Gymnázium I.Kraska Rimavská Sobota, Evanjelické gymnázium Tisovec, Stredná odborná škola Hnúšťa, Stredná odborná škola Rimavská Sobota a Stredná odborná škola Tisovec.

Svet v ktorom žijeme, štát, ktorého sme občanmi, rodiny z ktorých pochádzame, to všetko sa nachádza v určitom priestore, ktorý je vždy aj konkrétnym kultúrnym, politickým a sociálnym kontextom. V tomto svet sme individualistami, učíme sa, ako vychádzať s ostatnými, socializujeme sa. Gemernation je hra, ktorá vyjadruje cieľ autorky účinne pomôcť tomuto socializujúcemu procesu a poukázať na aspekty takej výchovy, ktorá priateľsky a s radosťou vnáša kľúčové témy priateľstva do spolunažívania a poznávania svojho regiónu ,na jazykovo zmiešanom území , do školskej výchovy.Olympida bola realizovan s finannou podporou radu vldy SR v rmci dotanho programu Podpora a ochrana udskch prv a slobd.Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera