slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

19. januára 2018
Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Poisťov?a KOOPERATIVA je hlavným partnerom grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý je súčasťou nadačného fondu Deti v bezpečí. Cieľom programu je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách. V jeho treťom ročníku bude medzi zaujímavé projekty prerozdelená celková suma 28 000 €. Počas prvých dvoch ročníkov grantového programu sa podarilo podporiť 41 projektov z celého Slovenska.Finančný príspevok do výšky 1500 € získajú projekty, ktoré prispievajú k zmysluplnému a bezpečnému prostrediu pre deti a mladých ľudí, rozvíjajú sebaúctu, sebavedomie detí, vzájomný rešpekt detí a dospelých a zapájajú mladú generáciu do plánovania a vytvárania bezpečného prostredia. Cieľom grantového programu je zárove? podpora dobrých medziľudských a medzigeneračných vzťahov, ako aj prevencia rizikového správania detí a mládeže.

Grant môžu získať občianske združenia, školy, samosprávy, neziskové organizácie a komunitné centrá, ktoré:

rešpektujú vývojové potreby detí a prispievajú k zvyšovaniu kvality a života v zmysluplnom a bezpečnom prostredí

podporujú participáciu detí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priateľskej deťom, v ktorých sa navzájom učia tvoriť spoločne bezpečné prostredie

prepájajú komunitu v tvorbe bezpečného prostredia

podporujú pocit súdržnosti, spolupatričnosti a identity detí a mladých ľudí v komuniteO grant je možné požiadať prostredníctvom online aplikácie na stránke www.nds.sk. Podrobné informácie sú uverejnené v dokumente Grantové podmienky programu.Dôležité termíny:

29. 1. 2018 – uzávierka prijímania žiadostí (konzultácie, príprava a odosielanie žiadostí )

16. január 2018 – 1-d?ový vzdelávací tréning pre záujemcov o grant vo Zvolene

30. január – 20. február 2018: hodnotenie žiadostí

22. február 2018- vyhlásenie (úspešných) a podporených projektov

26. - 27. marec 2018 – 2-d?ový vzdelávací tréning pre podporené organizácie na tému bezpečnosti

marec – august 2018: realizácia projektovZdroj: http://www.nds.sk/blog/aktuality/vyhlasujeme-3.-rocnik-grantoveho-programu-bezpecne-v-komunite-bezpecne-doma/

Príspevok pridal: APRG