slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

09. decembra 2016
Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo vyzvanie na ďalší národný projekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (EVS) vyhlásilo v utorok 6. decembra 2016 vyzvanie na ďalší národný projekt. Rezort vnútra chce prostredníctvom projektu Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj klientskych centier ...08. decembra 2016
Výzva pre obce s MRK: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na zameranú na podporu prístupu k pitnej vode.Oprávnení žiadatelia sú:

• Obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (1043 obcí a miest, Príloha č. ...07. decembra 2016
Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyOprávnení žiadatelia sú:

• Subjekty vykonávajúce opatrenia ...06. decembra 2016
Informačný seminár programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa

Agentúra pre rozvoj Gemera sa stala projektovým partnerom v projekte RESTAURA, ktorého cieľom je identifikovať, testovať a propagovať príklady dobrej praxe PPP projektov (projekty verejno-súkromných partnerstiev) zamerané na revitalizáciu kultúrneho dedičstva v strednej Európe. Za týmto účelom sa APRG podieľala ...05. decembra 2016
Pozvánka na Medové Vianoce

OBČIANSKE ZDRUŽENIE OZVENY V SPOLUPR?CI S AKTÍVNYMI OBČANMI Z REGIÓNU V?S SRDEČNE POZÝVAJÚ NA PODUJATIE MEDOVÉ VIANOCEKEDY: 10.12.2016 o 17:00 hod.

KDE: Mlyn vo Veľkých Teriakovciach

VSTUPNÉ : 1,50 €
| 1 | 2 | 3 | 4 | ĎalšiaStránka 1 z 197