slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

20. októbra 2017
Nápad pre 3 generácie

NAD?CIA POŠTOVEJ BANKY vás pozýva zapojiť sa do tretieho

kola grantového programu Nápad pre 3 generácie.

Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym

ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľ­

níctva. NAD?CIA POŠTOVEJ BANKY poskytne ...19. októbra 2017
Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2018

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Účel poskytnutia dotácie:

Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo ...18. októbra 2017
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutoč?ovania stratégií CLLD

Výzva č. IROP-PO5-SC511-2017-23 na Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutoč?ovania stratégií CLLD.

Typ výzvy: Otvorená

Dátum vyhlásenia: 17.10.2017

Posudzované obdobia:

Posudzované obdobia (dátum uzávierky):

30. 11. 2017

19. 1. ...17. októbra 2017
P?SLI OVCE VALASI v Mlyne vo Veľkých Teriakovciach

P?SLI OVCE VALASI v Mlyne vo Veľkých Teriakovciach .

Kto by nepoznal dvoch veselých valachov Maťka a Kubka zo známej slovenskej animovanej rozprávky...príďte si ich pripomenúť v podobe rozprávky, výstavy a maskotov v sobotu 21.10.2017 počas Slovenského mitrovania do ...16. októbra 2017
Slovenské mitrovanie 2017

Ukončenie pastierskej sezóny sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra. Ide o starý zvyk nazývaný mitrovanie, ktorý si v obci Veľké Teriakovce pripomenieme už po šiestykrát. Pre verejnosť sú aj tento rok pripravené ukážky prác na salaši, ...| 1 | 2 | 3 | 4 | ĎalšiaStránka 1 z 234