slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

20. júna 2017
Výzva na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Oprávnení žiadatelia:

• Subjekty územnej samosprávy – výlučne obce a združenie obcí

• Ministerstvo životného prostredia SR19. júna 2017
Výzva pre študentov, učiteľov a slobodných umelcov: Viac umenia

Nadácia Tatra banky vyhlásila grantový program VIAC UMENIA.

Cieľ:

Podpora študentov a ich teoretických vedomosti na realizáciu svojich aktivít:

• audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas

• divadlo

• hudba

• literatúra

• výtvarné umenie13. júna 2017
Výstavba nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou mrk MRK

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Oprávnení žiadatelia:

Verejný sektor: - obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych ...12. júna 2017
Výzva pre obce: Miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

Oprávneným žiadateľom sú iba obce uvedené v Zozname oprávnených žiadateľov

V rámci ...06. júna 2017
Výzva pre materské školy: Nemčina do materských škôl

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl.

Oprávnenými žiadateľmi sú materské školy, avšak

- do grantového programu sa nemôžu zapojiť školy podporené v tomto projekte v roku 2016

- celkovo ...| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Ďalšia