slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

12. júla 2017
VYZVA GESTO PRE MESTO - PODPORA A ROZVOJ TELESNEJ KULTURY

RAIFFEISEN BANKA v rámci výzvy podporí:

deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú,

deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia motivácia každého športovca,

organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzane športové výkony detí a mládeže

súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite,

materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV: od 3. 7. do 15. 8. 2017

HLASOVANIE: od 1. 9. do 30. 9. 2017

VYHL?SENIE VYBRANÉHO PROJEKTU: 2. 10. 2017

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?

materské, základné a stredné školy,

mimovládne neziskové organizácie,

mesto alebo obec,

verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávaju verejnoprospešný účel.Viac info: https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-pre-mesto/podpora-rozvoj-telesnej-kultury.html

Príspevok pridal: Agentúra per rozvoj Gemera