slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

23. januára 2018
Prezentácia novej knihy Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov

Miesto konania: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Termín: 31. január 2018 o 15.00 hod.

Tlačovú správu napísal: PhDr. Alexander Botoš (archeológ GMM)

V stredu 31. januára 2018 o 15.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-

malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční prezentácia knihy „Rimavská

Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov“, ktorej autorom je

archeológ múzea PhDr. Alexander Botoš. Počas prezentácie bude možné zakúpiť

publikáciu za uvádzaciu cenu 3 €.

Kniha s názvom Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických

nálezov z pera Alexandra Botoša, na 132 stranách, približuje čitateľovi praveké,

protohistorické, včasnostredoveké, stredoveké a novoveké osídlenie mesta

Rimavská Sobota. Čitateľ sa v prezentovanej knihe môže okrem iného dočítať

o významnom osídlení mesta v neskorej a mladšej dobe bronzovej, počas ktorého

môžeme územie súčasného mesta označiť za významné hospodárske a obchodné

centrum pilinskej a kyjatickej kultúry. Z tohto obdobia je z územia mesta Rimavská

Sobota známych niekoľko sídlisk (osád), štyri bronzové poklady a žiarové pohrebisko

pilinskej a kyjatickej kultúry.

V knihe sa čitateľ môže oboznámiť s osídlením mesta v mladšej dobe železnej,

v dobe rímskej, ako aj vo včasnostredovekom období, z ktorého sú na území mesta

doložené tri osady.

Autor sa v knihe venuje aj otázkam vzniku mesta Rimavská Sobota na základe

písomných prame?ov a archeologických nálezov, pričom náležitú pozornosť venuje

srdcu stredovekého mestského jadra – Hlavnému námestiu a jeho dominante -

 Kostolu sv. Jána Krstiteľa.

Autor vo svojej publikácii verejnosti predstaví najvýznamnejšie archeologické

nálezy, od neolitu (cca 6000 rokov pred Kr.) až po 19. storočie. Prezentované

archeologické nálezy boli objavené jednak náhodne pri rôznych výkopových prácach,

ale aj počas archeologických výskumov v období od roku 1868 až do súčasnosti.

Kniha je bohato doplnená farebnými fotografiami a kresbami archeologických

nálezov, ako aj  mapami osídlenia mesta v jednotlivých etapách praveku

a stredoveku.

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.Zdroj: Gemersko- malohontské múzeum

Príspevok pridal: APRG