slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

06. júla 2017
VYZVA NA PREDKLADANIE ZONFP NA ZLEPSENIE ZASOBOVANIA PITNOU VODOU, CISTENIE ODPADOVYCH VOD, KANALIZACIA

Číslo výzvy : IROP-PO4-SC421-2017-19

Oprávnení žiadatelia:

a) verejný sektor (obce, združenia obcí),

b) vlastníci verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,

c) právnické osoby oprávnené na podnikanie ...27. júna 2017
Budúcnosť aj s autizmom

Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom.Oprávnení žiadateľ:

• Materské školy pre deti s autizmom (verejné i neverejné zariadenia)

• Základné školy pre deti ...26. júna 2017
Grantový program férovej nadácie

Férová nadácia vyhlásila grantový program.Oprávnení žiadatelia:

- fyzické osoby

- formálne aj neformálne združenia právnických osôb bez tematického obmedzenia

Nevyhnutnou podmienkou je ich verejnoprospešné zameranie a aktivity podporujúce stratégiu a ...20. júna 2017
Výzva na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Oprávnení žiadatelia:

• Subjekty územnej samosprávy – výlučne obce a združenie obcí

• Ministerstvo životného prostredia SR19. júna 2017
Výzva pre študentov, učiteľov a slobodných umelcov: Viac umenia

Nadácia Tatra banky vyhlásila grantový program VIAC UMENIA.

Cieľ:

Podpora študentov a ich teoretických vedomosti na realizáciu svojich aktivít:

• audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas

• divadlo

• hudba

• literatúra

• výtvarné umeniePredchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia