slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

24. januára 2017
Výzva aj pre Vás: Pomôžte svojej komunite

Nadácia VUB pripravila nový grantový program pre zamestnancov skupiny VUB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite.

Oprávnení žiadatelia:

• mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia ...23. januára 2017
Výzva aj pre začínajúcich dizajnérov: viac dizajnu

Nadácia Tatra banky vyhlásila grantový program Viac dizajnu, ktorého cieľom je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu.

Oprávnení žiadatelia:

- mladí dizajnéri, pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká obchodná značka17. januára 2016
Výzva na poskytnutie dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.

Oprávnení žiadatelia:16. januára 2017
Výzva aj pre školy: V základnej škole úspešnejší

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania „V základnej škole úspešnejší.“Oprávnení žiadatelia:

• základné školy

• zriaďovateľ základnej školy ak základná ...10. januára 2017
Výzva na podporu výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí.

Oprávnení žiadatelia:

Subjekty vykonávajúce ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia