slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

02. novembra 2016
Výzva aj pre Vás: Obnovme si svoj dom

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania ...24. októbra 2016
Výzva na schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov MAS

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov miestnych akčných skupín.Oprávnení na podanie žOSS MAS sú:

Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. ...25. októbra 2016
Výzva aj pre Vás: Kultúra znevýhodnených skupín 2017

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.Oprávnení žiadatelia:

- fyzická osoba jednotlivec (občan)

- fyzická ...18. októbra 2016
Výzva aj pre Vás: Podpora dlhodobého strategického výskumu a vývoja

Výskumná agentúra vyhlásila výzvu: Podpora dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR.Oprávnení žiadatelia:

• štátny sektor vedy a výskumu

• sektor vysokých ...17. októbra 2016
VYZVA PRE OBCE S MRK: KOMUNITNE CENTRA

Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na: Zlepšenie prístupu ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúreZameranie:

- výstavba nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK

- ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia