slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

26. septembra 2016
Výzva pre študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov: E-Talent

Nadácia Tatra banky vyhlasuje grantový program E-Talent , ktorý podporí výskumnú činnosti v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.Oprávnení žiadatelia:

• študenti všetkých troch stupNov štúdia

• učitelia, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a ...27. septembra 2016
Poskytovaní dotácií z príjmov BBSK aj na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti

Banskobystrický samosprávny kraj vydal všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.Oprávnení ...26. septembra 2016
Vianočný projekt 2016: Pohyblivé auto

Nadácia Volkswagen Slovakia pripravuje pre deti z detských domov a náhradných rodín zaujímavý výherný projekt s názvom „S Nadáciou v pohybe“.

Nadácia chce podporiť ich záujem o okolitý svet a prípravu na reálny život v zmysle príslovia ...23. septembra 2016
Výzva: program Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

Urad vlády Maďarska v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

V rámci prvej výzvy sa otvárajú nasledovné prioritné ...21. septembra 2016
Výzva aj pre Vás: Environmentálny fond

Environmentálny fond opäť podporí projekty formou dotácie pre rok 2017

Oprávnení žiadatelia: - v závislosti od oblasti a podoblasti

OBLASTI:

Oblasť A: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme

A1:Podpora výroby tepla a ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia