slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

20. septembra 2016
Výzva pre obce a mikroregióny: Program obnovy dediny 2017

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje, že je možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny a to v činnostiach:

• POD1 Kvalita životného prostredia na vidieku

• POD2 Zelená infraštruktúra a adaptačné ...20. septembra 2016
Grantový program pre školy, združenia a organizácie: Zelené vzdelávanie

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlasuje grantový program „Zelené vzdelávanie”

Cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí.
19. septembra 2016
Výzva pre organizácie: Zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života – Dôvera

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 4. ročníka Grantového programu Dôvera.

O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska v týchto oblastiach podpory:

- podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi ...13. septembra 2016
VIANOČNY PROJEKT 2016: POHYBLIVE AUTO

Nadácia Volkswagen Slovakia pripravuje pre deti z detských domov a náhradných rodín zaujímavý výherný projekt s názvom „S Nadáciou v pohybe“.

Nadácia chce podporiť ich záujem o okolitý svet a prípravu na reálny život v zmysle príslovia ...12. septembra 2016
Výzva pre školy a mimovládne organizácie: e-školy pre budúcnosť 2016-2017

Nadácia Orange Slovensko otvára grantový program e-Školy pre budúcnosť 2016/2017. Tretí ročník sa venuje téme ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií.Oprávnení žiadatelia:

• pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných základných škôl, špeciálnych základných škôl a ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia