slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

12. mája 2016
GRANTOVÝ PROGRAM: Vedieť viac

Nadácia Tatra banky vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí na Grantový program Vedieť viac, kde podporí aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec. Podporí:

- vysokoškolských učiteľov05. mája 2016
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti na:

- opatrenie dobré životné podmienky zvierat

- na Agroenvironmentálno–klimatické opatrenie: Operácia chov a udržanie ohrozených druhov zvieratV termíne od 2.5.2016 do 15.5.2016
05. mája 2016
Priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o:

- podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

- platbu v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok

- o zaradenie do opatrenia lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov ...28. apríla 2016
Výzva pre školy, obce/mestá, MO, verejné inštitúcie: Podpora vzdelávania

RAIFFEISEN BANKA vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Podpora vzdelávania

Oprávnení žiadatelia:

• materské, základne a stredné školy

• mimovládne neziskové organizácie

• mesto alebo obec

• verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel28. apríla 2016
VYZVA AJ PRE VAS: Projekty zamestnancov

Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila grantový program ,,Projekty zamestnancov”, ktorého cieľom je:

• Podporiť verejnoprospešné aktivity a dobrovoľnícku činnosť zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia

• Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci

• Podporiť participáciu v rámci komunít

Oprávnení žiadatelia:Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia