slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

07. apríla 2016
VYZVA PRE FK, OBCE A MESTA: „Futbal to je hra! 2016“

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje výzvu „Futbal to je hra! 2016“

Oprávnení žiadatelia:

• futbalový klub, resp. telovýchovná jednota s min. 3-ročnou históriou práce s mládežníckymi kategóriami (právna forma: občianske združenie, nezisková organizácia a iné)

• obce a mestá ...31. marca 2016
Výzva pre obce a samosprávny kraj: „Zdravie na tanieri 2016“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2016“

Oprávnení žiadatelia:

- obec ako zriaďovateľ zariadenia školského ...31. marca 2016
Výzva aj pre Vás: Pomôžte svojej komunite

Nadácia VÚB vyhlásila grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite

Oprávnení žiadatelia:

- mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové ...30. marca 2016
Výzva aj pre Vás: Triedenie, zhodnocovanie a úprava komunálneho odpadu

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

Oprávnení žiadatelia pre všetky aktivity:

• Právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom30. marca 2016
Výzva pre FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe: Zavlažovanie

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku

Podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia