slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

24. marca 2016
Celonárodná súťaž: „Do práce na bicykli 2016“

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje Tretí ročník celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli 2016“.

Súťaž sa sa uskutoční od 1. do 31. 5. 2016.

Cieľ:

Cesta do práce na dvoch kolesách môže byť ...24. marca 2016
Výzva aj pre Vás: Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čov, kanalizácia

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Oprávnení žiadatelia:

• verejný sektor (obce, združenia obcí)

• vlastníci verejných vodovodov ...17. marca 2016
VyZVA AJ PRE VAS: „Hľadáme ďalší zmysel - pre Nepočujúcich“

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlasuje prvý ročník grantovej výzvy „Hľadáme ďalší zmysel - pre Nepočujúcich“

Oprávnení žiadatelia:

• Mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví atď.)

• príspevkové alebo rozpočtové ...17. marca 2016
PODPORA PROTIDROGOVYCH AKTIVIT PRE ROK 2016

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016

Oprávnení žiadatelia:

• fyzická osoba – nepodnikateľ

• právnická osoba

Cieľ výzvy:

podpora programov, iniciatív a aktivít zameraných ...10. marca 2016
Výzva pre súkromný sektor: Podpora zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch.

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného sektora (fyzické alebo právnické osoby

- osoba zapísaná v obchodnom registri

- osoba, ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia