slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

10. marca 2016
Grantová schéma pod názvom: Nádej 2016

Nadácia VÚB vyhlasuje otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči

Oprávnení žiadatelia:

• mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy)

• školy

• cirkev alebo účelové zariadenie ...03. marca 2016
Výzva pre študentov: Študenti do sveta

Nadácia Tatra banky vyhlasuje Grantový program Študenti do sveta.

Cieľovou skupinou sú študenti, ktorí spĺnajú tieto podmienky:

• študujú formou denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl

• v čase predkladania projektu musia byť študentmi bakalárskeho ...25. februára 2016
VYZVA PRE OBCANOV SR: Príspevok na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku NA ZATEPLENIE RODINNEHO DOMUŽiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá:

• má na území SR trvalý pobyt

• je občanom členského štátu ...25. februára 2016
Komplexná obnova bytových domov

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) zverejnilo Možnosti poskytnutia úveru na komplexnú obnovu bytových domov.

Oprávnení žiadatelia:

- obec (so štatútom mesta)

- mestská časť

- samosprávny kraj

- spoločenstvo vlastníkov bytov

- vlastníci bytov a nebytových ...18. februára 2016
VÝZVA PRE MS, NO a OZ: Bezpečne na cestách

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí pre

- materské školy na Slovensku

- neziskové organizácie

- občianske združenia pôsobiace popri MŠ

Téma grantového programu pre rok 2016:

- podpora zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia