slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

29. mája 2017
Výzva pre obce a združenia obcí: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre základné služby a obnovu dedín vo vidieckych oblastiach.

Oprávnení žiadatelia:

- obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1000 (vrátane)

- ...25. mája 2017
Výzva pre školy: Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na podporu a ochranu zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách pod názvom „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“.

Oprávnení žiadatelia:

- základné školy

- stredné ...24. mája 2017
Výzva aj pre Vás: „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Nadácia Tesco vyhlasuje grantový program „Vy rozhodujete, my pomáhame“, na podporu projektov zameraných na zlepšenie prostredia lokálnych komunít.

Oprávnení žiadatelia:

• nadácie

• občianske združenia

• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

• neinvestičné fondy

• účelové zariadenia ...16. mája 2017
Výzva na dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Oprávnení žiadatelia:

- štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva ...15. mája 2017
Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2017“

Oprávnení žiadatelia:

Zriaďovatelia základných a stredných škôl s

• vyučovacím jazykom národnostnej ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia