slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

26. novembra 2015
Výzva pre podporu duševného zdravia 2015

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu duševného zdravia pre rok 2015.

Oprávnení žiadatelia:

- právnická osoba

- fyzická osoba -podnikateľ,

ktorá má osvedčenie o spôsobilosti ...12. novembra 2015
Výzva pre obce s prítomnosťou MRK: výstavba predškolských zariadení

Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre OBCE s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

ZAMERANIE:

- Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

- Rekonštrukcia predškolských zariadení s ...12. novembra 2015
VYZVA PRE OBCE: Obnova dedín – turistická infraštruktúra

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV.

Opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií ...05. novembra 2015
Súťaž: Pre vodu 2016

Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Nestlé vyhlasuje súťaž PRE VODU 2016 .

Prihlásiť zadanie do súťaže môžu iba právnické osoby vo všeobecnosti by malo ísť o správcov alebo majiteľov pozemkov a budov:

- samosprávy obcí a ...05. novembra 2015
Výzva pre obce, mestá, školy, centrá: Zelené oázy

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v spolupráci s Nadáciou Ekopolis vyhlásili grantový program Zelené oázy

Oprávnení žiadatelia:

- mimovládne neziskové organizácie

- základné a stredné školy, učilištia

- centrá voľného času

- komunitné centrá

- mestá, obcePredchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia