slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

09. októbra 2015
Výzva pre stredné školy: Stredné školy a technika 2015

Nadácia Volkswagen vyhlasuje grantový program: Stredné školy a technika 2015

Oprávnení žiadatelia:

- stredné školy s technickým zameraním so sídlom na území SR

Ciele grantového programu:

- Podpora zavádzania programovania do učebných osnov na stredných školách Interdisciplinárne ...01. októbra 2015
VYZVA PRE OZ: Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

PRE OPATRENIE:

19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

PODOPATRENIE01. októbra 2015
VYZVA AJ PRE VAS: Grantový program Dôvera

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje Grantový program Dôvera.Oprávnení žiadatelia:

Organizácie a Individuálni žiadatelia z celej SR v týchto oblastiach podpory:

Individuálni žiadatelia

- podpora liečebných a rehabilitačných pobytov

- nákup kompenzačných a ...24. septembra 2015
Výzva aj pre Vás: Športujem rád a bezpečne

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 1. ročník grantového programu Športujem rád a bezpečne

Oprávnení žiadatelia:

- mimovládne organizácie zamerané na rozvoj pohybových aktivít detí

- komunitné a materské centrá

- športové kluby

- ...24. septembra 2015
Pomôžme vysokým školám zlepšiť ich vzdelávacie procesy

Nadácia Tatra banky vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratných finančný príspevok pre:

• vysokú školu

• fakultu

• univerzitné pracovisko

Projektové tímy môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých spolupracovníkov a študentov. Projektový ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia