slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

03. septembra 2015
VYZVA PRE PEDAGOGOV A MO: e-Školy pre budúcnosť 2015/2016

Nadácie Orange vyhlasuje grantový program e-ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ 2015/2016

Oprávnení žiadatelia

Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných:

 základných škôl

 špeciálnych základných škôl

 všetkých typov stredných škôl (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia, ...26. augusta 2015
Výzva pre školy, občianske združenia: Projekty zamestnancov

Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje angažovanosť svojich zamestnancov ktorí sa angažujú na nejakom projekte, majú novú myšlienku alebo sa chcú zasadiť za vzdelávací projekt, ktorý je z ich pohľadu veľmi dôležitý.

Zamestnanci sú najcennejším kapitálom, ktorý podnik má. Svojimi ...26. augusta 2015
Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie priamych podpôr na rok 2015, že Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy aktualizoval register pôdy LPIS pre rok 2015 a naďalej nepretržite vykonáva aktualizáciu LPIS na celom ...20. augusta 2015
VÝZVA Sociálny čin roka 2015

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhu na ocenenie Sociálny čin roka 2015Okrem Sociálneho činu roka budú ocenenia odovzdané aj zamestnancom detských domovov, zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...20. augusta 2015
VYZVA PRE UMELCOV: Viac umenia

Nadácia Tatra banky otvára grantový program pre:

- aktívne skupiny študentov všetkých troch stupnov štúdia

- učiteľov

- slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo

Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s tvorivým ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia