slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

30. júla 2015
Pozvánka na Seminár k výzve: Kanalizácie, ČOV a vodovody

Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia

organizujú informačné semináre k prvej výzve (viď nižšie) zameranej na špecifické ciele:

- Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR ...30. júla 2015
Výzva pre obce, združenia obcí, právnické osoby: Kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovody

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Oprávnení žiadatelia:

• obce

• združenia obcí

• vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

• právnické osoby oprávnené ...23. júla 2015
Výzva pre mestá a obce: Zvýšenie finančných prostriedkov na verejné osvetlenie osvetlenie

Ministerstvo hospodárstva vydalo výzvu na predkladanie žiadostí pre: OBCE a MEST?

Dôvodmi, pre ktoré opätovne pristupuje MH SR k vypísaniu takejto výzvy, sú:

• Energetická efektívnosť

• Dlhodobo evidovaná potreba a súčasne veľký záujem obcí o realizáciu modernizácie sústav ...23. júla 2015
Výzva pre začínajúcich mladých poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Oprávneným žiadateľom je:

Mladý poľnohospodár ...16. júla 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra vydala Príručku o poskytnutie NFP

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

OPATRENIA FINANCOVANE Z EPFRV V RAMCI PRV:

- O1 Prenos znalostí a informačné akcie

- O2 Poradenské služby, ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia