slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

10. mája 2017
Európa pre občanov: Siete medzi mestami

Európa pre občanov vyhlásila výzvu Siete medzi mestami. OPR?VNENÍ ŽIADATELIA:

• mestá

• obce

• asociácie partnerských miest

• regionálne združenia

• všetky úrovne samosprávy

• samosprávne združenia

• mimovládne organizácie reprezentujúce samosprávyCIEĽ:09. mája 2017
VYZVA: Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“

Oprávnení žiadatelia:

- zriaďovatelia základných škôl

Prístup k elektronickej žiadosti prostredníctvom konta RIAM ...03. mája 2017
VYZVA AJ PRE VAS: SPOJME SA PRE DOBRU VEC

Nadácia Orange vyhlásila grantový program Spojme sa pre dobrú vec.

Oprávnení žiadatelia:

• neformálne skupiny aktívnych občanov

• mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy)

• kultúrne inštitúcie (múzeá, ...02. mája 2017
VYZVA: Matematika a práca s informáciami a človek a príroda na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a človek a príroda na rok 2017.

Oprávnení žiadatelia:25. apríla 2017
Výzva pre školy: „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“

Oprávnení žiadatelia:

- zriaďovatelia základných škôl, ktoré vzdelávajú žiakov ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia