slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

11. júna 2015
Prihláška na informačný seminár - Nadácia otvorenej spoločnosti

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation pozýva zástupkyne a zástupcov mimovládnych organizácií na seminár k III. výzve Programu podpory mimovládnych organizácií (Fond pre MVO) a k výzve v Bilaterálnom fonde.

(Táto výzva bola v minulotýždnovom Newlsttri)11. júna 2015
Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre:

- Občianske združenie ktoré je založené a pracuje na princípoch LEADER

- partnerstvá založené na princípoch LEADER, ...04. júna 2015
Nový stavebný zákon prinesie poriadok, profesionalitu a efektivitu

Vláda SR schválila návrh nového stavebného zákona. Takmer štyridsať rokov starý stavebný zákon už nespĺ?al nároky, ktoré na neho súčasná doba kladie.

Jeho kľúčové prínosy sa dajú zhrnúť v troch bodoch:

- poriadok v území

- profesionalita04. júna 2015
VYZVA PRE MIMOVLADNE ORGANIZACIE „Demokracia a ľudské práva“

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant pre mimovládne organizácie.

Výzva je orientovaná do štyroch prioritných oblastí podpory:

• Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných28. mája 2015
SPRAVME ZO SLOVENSKA DOBRU KRAJINU

Slovensko je v poslednej tretine sledovaných krajín, čo sa týka kvality života

• v rebríčku šťastia je na 55. mieste na svete

• je piatou najskorumpovanejšou krajinou v EÚ

Ako túto situáciu zlepšiť?

Nadácia pontis sa už ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia