slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

14. mája 2015
Výzva pre obce a VUC – Podporu a rozvoja priemyselnej výroby a služieb

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

Oprávnení žiadatelia:

- Obce

- Vyššie územné celky

Dotáciu podľa tejto výzvy je možné poskytnúť na Výstavbu, prestavbu, ...07. mája 2015
VÝZVA PRE FO a PO: Modernizácia fariem

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie Modernizácia fariem

Oprávnení žiadatelia:

• Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe07. mája 2015
VYZVA PRE MO, OBCE: Lienka pomoci 2015

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien - Fond Lienka pomoci vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant pre zriaďovateľov alebo prevádzkovatelia terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre seniorov:

- mimovládne organizácie

- neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné ...30. apríla 2015
VYZVA PRE OBCE: Kamerové systémy

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 PRE OPATRENIE 3.4.2 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

Oprávnený žiadateľ

Obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu ...29. apríla 2015
Súťaž pre FO a PO na riešenie úloh výskumu a inovácií

Inovačný fond n. f. vypisuje súťaž na predkladanie návrhov projektov na riešenie úloh výskumu, vývoja a inovácií, výsledkom ktorých budú výrobky, technológie a služby s vyššou pridanou hodnotou a na ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov

Oprávnení žiadatelia: ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia