slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

02. apríla 2015
Výzva pre školy a organizácie: Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlasuje priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Cieľom výzvy je podporiť modernizáciu, obnovu a konsolidáciu výskumno-vývojovej infraštruktúry výskumných inštitúcií, pričom obstaraná výskumno-vývojová infraštruktúra musí ...26. marca 2015
VYZVA NA PODPORU PRIEMYSELNYCH KLASTROVYCH ORGANIZACII

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis)

Oprávnenými projektmi sú projekty neinvestičného charakteru, zamerané na:26. marca 2015
VYZVA PRE SAMOSPRAVY A MIMOVLADNE ORGANIZACIE : Obce bližšie k vám 2015

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na organizáciu kultúrnych podujatí s dlhodobou tradíciou, obnovu významných historických a umeleckých pamiatok, alebo na ochranu životného prostredia

Oprávnení žiadatelia sú len subjekty s právnou subjektivitou:

- samospráva ...18. marca 2015
Pozvánka na regionálnu konferenciu s názvom: „Inovatívne podnikáme v cestovnom ruchu na vidieku“

Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica v spolupráci s Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici pozývajú: súkromné a neziskové organizácie pôsobiace vo vidieckom cestovnom ruchu v banskobystrickom kraji na regionálnu konferenciu s názvom „INOVATIVNE PODNIKAME V CESTOVNOM RUCHU NA ...11. marca 2015
Operačný program životné prostredie – prieskum environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

• MŽP a ostatné ministerstvá

• obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

• VUC alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizáciePredchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia