slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

19. februára 2015
Výzva na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

- právnické osoby

- nezisková organizácia

- príspevková organizácia

- rozpočtová organizácia

- samosprávny kraj

- obec

Cieľ:11. februára 2015
Operačné programy pre Slovensko sú už schválené

Slovenská republika bude v programovom období 2014 - 2020 čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy prostredníctvom operačných programov v rámci:

- Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

- Cieľa Európska územná spolupráca

Európska komisia už schválila ...11. februára 2015
Grant na kúpu osobných motorových vozidiel pre chorých ľudí a ľudí s handicapom

Nadácia J&T poskytne grant na kúpu motorových vozidiel v oblasti pomoci ľuďom chorým a s handicapom.

Prispievať sa bude na autá štandardnej triedy, pričom sa uprednostnuje na kúpu nových áut. Podmienkou je uzatvoriť na vozidlo havarijné poistenie a ...05. februára 2015
Výzva pre obce a no: dotácia z príjmov z odvodu (v zmysle výnosu MF SR a zákona o hazardných hrách)

Ministerstvo financií SR vydalo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie pre:

- obce

- vyššie územné celky

- občianske združenia

- nadácie

- neziskové organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

- neinvestičné fondy

- záujmové združenia právnických osôb, ak ...05. februára 2015
VYZVA PRE OBCE: Dotácia na individuálne potreby obcí (v zmysle Výnosu MF SR)

Ministerstvo financií SR vydalo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie pre:

- obce

Dotáciu na individuálne potreby obcí možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich s výkonom jej samosprávnych pôsobností, a to najmä na

- riešenie havarijných situácií ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia