slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera




Europrojektynovinky

24. apríla 2017
Výzva pre obce: „Zdravie na tanieri 2017“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre oblasť zdravého životného štýlu: „Zdravie na tanieri 2017“

Oprávnený žiadateľ:

- obec ako zriaďovateľ zariadenia školského stravovania

Cieľ: Prevencia obezity

- motiváciou detí a ...



19. apríla 2017
Výzva aj pre Vás: Nápad pre folklór

Nadácia poštovej banky vyhlásila program Nápad pre folklór.

Oprávnení žiadatelia:

• aktívni občania a iniciatívy,

• verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky),

• školy, škôlky,

• samosprávy (obce, mestá),

• kultúrne inštitúcie.



18. apríla 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o grant v rámci fondu pre azyl, migráciu a integráciu

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súlade s Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Oprávnení žiadatelia:

- orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy



11. apríla 2017
Výzva pre občianske združenia, neziskové organizácie: Náučné chodníky

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila nový grantový program Náučné chodníky.

Vybudovanie náučných chodníkov najrôznejšieho druhu má podporiť informovanosť o význame jedinečných prírodných území po celom Slovensku. Náučné chodníky majú dlhodobý význam z hľadiska interaktívneho zážitkového vzdelávania priamo v prírode.



10. apríla 2017
Výzva aj pre vás: Podpora rozvoja športu na rok 2017

Urad vlády SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017.

Oprávnení žiadatelia:

- pri každom podprograme sú špecifikovaní žiadatelia

Podprogramy:

1. Výstavba multifunkčných ihrísk ...



Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia