slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

15. januára 2015
VYZVA PRE OBCE, A NEZISKOVE ORGANIZACIE: Program Európa pre občanov - Opatrenie 1.1 Družobné partnerstvá miest

Program Európa pre občanov - Opatrenie 1.1 Družobné partnerstvá miest (Town Twinning) - je zamerané na činnosti, ktoré podporujú priame výmeny medzi občanmi Európy prostredníctvom ich účasti na aktivitách týkajúcich sa družobných partnerstiev miest a podporujú spoluprácu medzi partnerskými mestami. ...15. januára 2015
Miestna akčná skupina Malohont predlžuje termín na ZBER PROJEKTOVYCH ZAMEROV

Prvé kolo mapovania projektových zámerov na území Miestnej akčnej skupiny MALOHONT za účelom:

- prípravy stratégie miestneho rozvoja na obdobie 2014 - 2020

- výberu aktivít, ktoré budú podporované prostredníctvom MAS MALOHONTMiestna akčná ...22. decembra 2014
VYZVA PRE OBCE, VUC, USTREDNY ORGAN ŠTATNEJ SPRAVY - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu pre

• obec

• mestská časť Košice

• VUC

• ústredný orgán štátnej ...22. decembra 2014
VYZVA AJ PRE VAS: „Nech sa nám netúlajú“

Nadácia Jednota COOP spolu so spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo vydali grantový program pre:- všetky organizácie

- fyzické osoby

- združenia

- základné a umelecké školy

- centrá voľného času18. decembra 2014
VYZVA PRE: MVO, OBCE, MESTA, PRAVNICKÉ OSOBY: Kultúra národnostných menšín na rok 2015

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 pre:

• mimovládne organizácie

• obce

• mestá

• právnické osoby

CIEĽ:

- zachovanie, vyjadrenie, ochrana ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia