slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

18. decembra 2014
VYZVA PRE OBCE, VUC, ÚSTREDNY ORGAN ŠT?TNEJ SPRAVY - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu pre

• obec

• mestská časť Košice

• VUC

• ústredný orgán štátnej správy

Cieľ výzvy: ...11. decembra 2014
LITERARNA SUŤAŽ – TAKE PODOBNE, TAKE ROZLIČNE, TAKE EUROPSKE

Európska komisia vyhlásila literárnu súťaž s témou rozširovania EÚ. Mladí ľudia vo veku od 18 – 25 rokov, v nej môžu vyjadriť svoje názory na život v európskom priestore a prínosy európskej integrácie vo forme esejí.11. decembra 2014
Ministerstvo kultúry SR – 1. Obnovme si svoj dom

Ministerstvo kultúry SR zverejnuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania ...04. decembra 2014
Operačný program - Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020

Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020.

Priority:

- udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

- nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodnami

- podporu ...04. decembra 2014
INFORMACIE PRE OBCE: Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejnilo informáciu o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015.

V súlade so zákonom č. 226/2011 Z. z. môžu obce v rozpočtovom roku 2015 požiadať o dotáciu od 15.1.2015 ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia