slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

21. augusta 2014
Výzva pre vysoké školy a univerzity na spoluprácu s Rakúskom

Akcia Rakúsko – Slovensko spolupráca vo vede a vzdelávaní vydala výzvu na predkladanie žiadostí pre

- projektových partnerov z Rakúska (príslušníci štátnej univerzity, Rakúskej akadémie vied a študijných odborov odborných vysokých škôl, pracovníci archívov, knižníc alebo múzeí )14. augusta 2014
VÝZVA PRE PODNIKATEĽOV: Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o príspevky na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov.

Oprávnení žiadatelia:

- právnické osoby

- fyzické osoby

Cieľom je:

podporiť podnikateľské subjekty, ktoré ...14. augusta 2014
Výzva pre slovenských farmárov a spracovateľov potravín

Nadácia Tesco vyhlásila grantovú výzvu o ktorú môžu požiadať:

• prvovýrobcovia a spracovatelia produktov, odbytové združenia, kolektívne organizácie a združenia (združujúce a presadzujúce záujmy prvovýrobcov a spracovateľov) z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, vodného a lesného hospodárstva

• SZČO, malý ...07. augusta 2014
Výzva pre priemyselné klastorové organizácie – Zvýšenie konkurencieschopnosti, vzájomnej spolupráce a posilnenie v medzinárodnom meradle

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o príspevky na podporu priemyselných klastrových organizácií.

Cieľom je:

• zvýšenie konkurencieschopnosti klastrových organizácií

• rozvoj vzájomnej spolupráce

• posilnenie ich postavenia v medzinárodnom meradle

Oprávnenými projektmi sú ...07. augusta 2014
Výzva pre mimovládne a rozpočtové organizácie: Viem ti povedať

Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis vyhlasuje filantropický program Viem ti povedať, ktorý je zameraný na podporu komunikácie detí a mladých ľudí s autizmom a zároven s poruchami hovorenej reči a čítania.

O tablety môžu žiadať:Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia