slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

03. júla 2014
TRETIA VÝZVA - EURÓPA PRE OBČANOV: PROJEKTY OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Posledná výzva Európa pre občanov je: Opatrenie pre projekty občianskej spoločnosti. Toto opatrenie je zamerané na podporu projektov propagovaných v rámci nadnárodných partnerstiev a sietí s priamym zapojením občanov. Tieto projekty spájajú občanov z rôznych vrstiev pri činnostiach, ktoré ...03. júla 2014
Projekty proti extrémizmu

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite.

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty v oblastiach zvyšovania bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov a skvalitnovania ...26. júna 2014
Druhá výzva pre mestá a obce: Podpora cezhraničnej spolupráce

Druhá výzva Európa pre občanov je určená aj pre obce a mestá, ktoré majú záujem o vytvorenie siete medzi mestami s cieľom zabezpečiť väčšiu udržateľnosť svojej spolupráce. V prípade, ak sa chcete do takéhoto projektu zapojiť, je potrebné, aby ste ...26. júna 2014
Podpora sociálnej inklúzie

Nadácie GRANVIA vydal výzvu na predkladanie žiadostí o grant pre:

• občianske združenia

• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

• účelové zariadenia cirkví

• právnické osoby

Cieľom je

• podporiť projekty sociálnej inklúzie a projekty, ...19. júna 2014
Výzva pre mestá a obce: Podpora cezhraničnej spolupráce

Výzva Európa pre občanov je určená aj pre obce a mestá, ktoré chcú nadviazať alebo pokračovať v cezhraničných družobných partnerstvách s inými mestami/obcami.

V prípade, ak sa chcete do takéhoto projektu zapojiť, je potrebné, aby ste si ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia