slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

04. apríla 2017
Výzva na podporu marketingu a spracovania produktov rybolovu

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh.

Oprávnení žiadatelia:

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry: ...03. apríla 2017
Výzvy pre PO a FO: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality.

Oprávnení žiadatelia:

- fyzické osoby

- právnické osoby

Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou ...28. marca 2017
Súťaž: Dedina roka

Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska vyhlásila už 9. ročník národnej súťaže Dedina roka.

Záštitu nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzal minister životného prostredia SR László ...27. marca 2017
Výzva pre základné školy: Inovatívna základná škola

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila nový grantový program: Inovatívna základná škola

Oprávnení žiadatelia

- štátne základné školy na Slovensku

- cirkevné základné školy na Slovensku

- súkromné základné školy na Slovensku

Cieľom je21. marca 2017
GRANTOVÝ PROGRAM: OPORA 2017

Nadácia SPP vyhlasuje grantový program OPORA 2017 na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Pod znevýhodnené skupiny obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia