slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

19. júna 2014
Výzva pre obce: Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov

Z Envirofond aj v roku 2014 poskytuje dotácie pre:

• obce

• príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou

• samosprávny kraj

• príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania napr. základných a stredných ...13. júna 2014
OCHRANA PRED POVODNAMI

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

• správcovia drobných vodných tokov

• Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov13. júna 2014
Informácia o navýšení finančných prostriedkov na podanie projektov na rómske občianske hliadky

II. kolo výzvy: Podporené budú aj žiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve

V rámci II. kola výzvy FSR (v súčasnosti IA ZaSI) odporučil na schválenie 14 žiadostí o NFP v ...06. júna 2014
Výzva pre neziskovky na podporu práce s mládežou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - odbor mládeže, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov pre mládež.

O dotáciu môžu požiadať:

• občianske združenia

• neziskové organizácie

• centrá voľného času ...06. júna 2014
Výzva na rekonštrukciu a modernizáciu pre polikliniky a zdravotné strediská

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre polikliniky a zdravotné strediská.

Výzva je zameraná na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia