slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

27. mája 2014
Cestovný ruch na SR hľadá inovácie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR odštartovalo súťaž s názvom Najlepšia inovácia v cestovnom ruchu.

Cieľom je

• vyzdvihnúť originálne myšlienky a kreatívne nápady, ktoré podporujú rozvoj turizmu na Slovensku

• poukázať že inovácie sú dnes ...27. mája 2014
Grant E-Talent pre študentov informatiky

Nadácia Tatra banky grantom E-Talent zverejní 22.9.2014 výzvu pre:

• študentov všetkých troch stupnov vysokoškolského štúdia

• učiteľov

• výskumných pracovníkov

ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky

Predkladané projekty musia nadväzovať ...21. mája 2014
PwC – zamestnanecký program

Nadácia POINTS a PwC Nadačný fond vyhlasujú grantový program na predkladanie žiadostí pre:

• mimovládne organizácie - nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví)

• príspevkové a rozpočtové organizácie - školy21. mája 2014
EURÓPA PRE OBČANOV

Európa pre občanov vydala prvú uzávierka pre podanie žiadostí v rámci opatrení:

1.1 Európska spoločná pamäť

• Podpora organizácií, ktoré sa zaoberajú príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy, ako aj ďalšími určujúcimi momentmi a kľúčovými bodmi v nedávnej ...13. mája 2014
ORANGE – ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ

Nadácia Orange bude opäť podporovať inovatívnych pedagógov v ich snahe meniť zaužívané spôsoby výučby. Cieľom je priniesť netradičné spôsoby výučby, väčšiu interaktivitu a zapojenie žiakov do aktivít, podporujúcich ich kreatívne myslenie a komunikačné zručnosti.

O podporu sa v programe ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia