slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

25. marca 2014
Podpora súčasného umenia

Nadácia Intenda vydala výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný prostriedok, pre:

• jednotlivcov – študentky a študenti bakalárskych a magisterských ročníkov umeleckých vysokých škôl,

• jednotlivcov – umelkyne a umelci, ktorí sú absolventmi štúdia umeleckých smerov vysokých ...25. marca 2014
ROČNÝ PROGRAM 2013 EURÓPSKEHO FONDU PRE NAVRAT

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY vyhlásilo výzvu NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT, ktorého žiadateľom môže byť:

• orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy

• samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia

• mimovládna ...11. marca 2014
Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu „SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009 ...05. marca 2014
VÝZVA číslo I. ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, v rámci ktorej bude v roku 2014 podporené aktivity:

• údržba, oprava, rekonštrukcia a projektová dokumentácia materských škôl a ...05. marca 2014
Dotácie na účasť na výstavbe

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárska platobná agentúra vydali výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2014 na podporné opatrenie podľa § 3 Dotácia na účasť na výstavbe pre nasledovné výstavy:

• Národná ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia