slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

28. januára 2014
Zvýšenie počtu rómskych zdravotných asistentov

Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvo financií SR a Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín podporia projekt Zdravé komunity zameraný na

• podporu zdravia obyvateľov rómskych komunít,

• šírenie prevencie a osvety v marginalizovaných ...21. januára 2014
Európa pre občanov - I. Spomienkové projekty

Európa pre občanov vydala tri výzvy:

1. Spomienkové projekty

2. Stretnutia občanov partnerských miest

3. Projekty občianskej spoločnosti

Vo výzve SPOMIENKOVÉ PROJEKTY podporuje organizácie, ktoré sa zaoberajú príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy. V ...21. januára 2014
Štát podporí výstavbu nových cyklotrás

Vláda schválila návrh Trvalého finančného mechanizmu na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike

O finančnú podporu budú môcť požiadať:

• regionálne rozvojové agentúry

• slovenské časti euroregiónov

• VÚC

• mestá, obce16. januára 2014
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného program pre :

• Obce

• Mestská časť Košice

• Vyšší územný celok

• Ústredný organ štátnej správy ...16. januára 2014
Predkladanie projektových žiadostí v rámci AKCIE

Akcia Rakúsko – Slovensko vydala výzvu na predkladanie projektových žiadostí určených pre:

• príslušníkov štátnej alebo verejnej vysokej školy a Slovenskej akadémie vied

• pracovníci archívov, knižníc alebo múzeí, ktorých inventár je nevyhnutný pre realizáciu projektu

• mimovládna organizácia ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia