slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

11. decembra 2013
Workshop venovaný príprave integrovaných územných investícií – 2014 - 2020

V rámci prípravy Programu cezhraničnej spolupráce Vás srdečne pozývame na workshop venovaný príprave integrovaných územných investícií, ktorý sa uskutoční:v Gödöllő, Művészetek Háza

dna 12.decembra 2013 od 10.00 do 13.00 hod

Popri ...11. decembra 2013
Podpora komunitných centier – posilnovanie sociálnej inklúzie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre

• obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

• mestská časť mesta Košice v zmysle ...03. decembra 2013
Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala výzvu o predložení žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

• subjekty zo súkromného sektora – fyzické, právnické osoby

• mikro, malé, stredné podniky

• regióny03. decembra 2013
Výzva Nadácie Ekopolis

Nadácia EKOPOLIS vydala výzvu na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre :

• mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v miestnej komunite a vyvíjajú činnosť napr. v oblasti ochrany životného prostredia, kultúrnych či prírodných hodnôt, komunitného rozvoja, športu, vzdelávania ...19. novembra 2013
Predstavenie nového programu na podporu podnikania pre rok 2014

Predstavenie program COSME, ktorý je zameraný na

• podporu konkurencieschopnosti podnikov

• pomoc pre malé a stredné podniky

tento program prinesie:

• lepší prístup k financovaniu,

• zjednoduší prístup na nové trhyPredchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia