slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

19. novembra 2013
Dotácia na zelené pracovné miesta, práce v domácnosti a iné

Program PROGRESS – zamestnanosť a sociálna solidarita vydal výzvu na podporu novej formy spolupráce medzi verejnými a súkromnými aktérmi na trhu práce pre

• sociálnych partnerov,

• orgány verejnej správy,

• medzinárodné organizácie,

• neziskové organizácie,13. novembra 2013
Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014

Dotačný program 5

Pro Slovakia

V programe Pro Slovakia ide o tieto podprogramy:

podprogram 5.1 Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí,

podprogram 5.2 Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca

v oblasti kultúry,13. novembra 2013
Výzva pre obce / NO/ OZ na zlepšenie životnej situácie MRK

Fond sociálneho rozvoja

vydal výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre

• Obce a mestá

• Združenia

• Nadácie

• Neinvestičné fondy

• Neziskové organizácie

Na zlepšenie životnej situácie a integrále sociálne vylúčených skupín obyvateľov ...13. novembra 2013
Dotácia na zníženie rasizmu a xenofóbie

Nadácia Ekopolis spolu s partnerskou Nadáciou pre deti Slovenska,

vydali výzvu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

• Pre mimovládne organizácie

Ktoré by mali prispieť k rozvoju participatívnej demokracie a k zníženiu sociálnych nerovností a ...07. novembra 2013
Výzva pre partnerov projektu cezhraničnej spolupráce z Ukrajiny a z Nórska

Úrad vlády SR ako správca programu SK08 Cezhraničná spolupráca vyhlasuje 1. Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt:

Výsledok 1: Vytvorenie nových a podpora existujúcich

...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia