slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

07. novembra 2013
Výzva pre detské a mládežnícke organizácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odbor mládeže a komunitných programov,

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie žiadostí o registráciu

v rámci Programov pre mládež

číslo: PODPORA/R/2014

Názov programu: PODPORA mládežníckych ...07. novembra 2013
Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014

Dotačný program4 UMENIE

V programe 4 UMENIE ide o tieto podprogramy:

podprogram 4.1 Divadlo a tanec (profesionálne kultúrne aktivity),

podprogram 4.2 Hudba (profesionálne kultúrne aktivity),

podprogram 4.3 Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, ...29. októbra 2013
Oznámenie pre príjemcov pomoci projektových podpôr z pokračujúcich záväzkov prijatých v rámci Plánu rozvoja vidieka SR

25.10.2013

Vzhľadom na organizačné zmeny bude Pôdohospodárska platobná agentúra v budúcnosti akceptovať predloženie žiadostí o platbu spolu s povinnými prílohami pre opatrenie 2.8 Zales?ovanie poľnohospodárskej pôdy pokračujúce v rámci programu PRV 2008-2013 aj poštou alebo osobne na podateľni ...29. októbra 2013
Výzva pre fyzické a právnické osoby

Rada vlády SR vydala výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2014.Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osobyDotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ...29. októbra 2013
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo od 08. 10. 2013 Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2013 pre operačný program Výskum a vývoj.

IHV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia