slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

16. decembra 2009
Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov

Sociálna implementačná agentúra VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NEN?VRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Kód výzvy: DOP – SIA - 2009/1.2.1/02

OPERAČNÝ PROGRAM ZAMESTNANOSŤ A SOCI?LNA INKLÚZIA

Rok výzvy: 2009

Poradové číslo výzvy: 02

Celkový rozpočet výzvy: ...15. decembra 2009
Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlasuje

...15. decembra 2009
Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre deti

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlasuje

...04. decembra 2009
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity v roku 2010

Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zverej?uje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity v roku 2010Termín uzávierky : 15. január 2010

Oprávnení ...19. novembra 2009
Projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program v spolupráci so samosprávnymi krajmi na území cieľa Konvergencia ako sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program vyhlasuje

...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia