slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

12. novembra 2009
VÝZVA NA PREDKLADANIE INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Ministerstvo pôdohospodárstva SR zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „PPA“), vyhlasuje výberové kolo predkladania Integrovaných stratégií rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 nasledovne

v termíne od 15. 1. 2010 do 29. 1. 201012. novembra 2009
Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostrediaKód výzvy: 2009-02

Dátum vyhlásenia výzvy: 26. 10. 2009

Dátum uzávierky výzvy: 26. 02. ...05. novembra 2009
Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NEN?VRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

kód výzvy: OPVaV-2009/4.2/04-SORO

PODPORA APLIKOVANÉHO VÝSKUMU, VÝVOJA A TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

pre operačný program Výskum a vývoj

Prioritná os ...05. novembra 2009
PODPORA APLIKOVANÉHO VÝSKUMU, VÝVOJA A TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NEN?VRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

kód výzvy: OPVaV-2009/2.2/04-SORO

PODPORA APLIKOVANÉHO VÝSKUMU, VÝVOJA A TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

pre operačný program Výskum a vývoj

Prioritná os ...05. novembra 2009
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ, KTORÉ SA TÝKAJÚ PROPAGAČNÝCH PROGRAMOV SPOLUFINANCOVANÝCH EÚ NA VNÚTORNOM TRHU A NA TRHU TRETÍCH KRAJÍN

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov (profesné organizácie EÚ zastupujúce príslušné sektory)a, do 30. novembra 2009 predložiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre v prípade záujmu svoje žiadosti týkajúce sa PROPAGAČNÝCH PROGRAMOV SPOLUFINANCOVANÝCH EÚ NA VNÚTORNOM TRHU.
Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia