slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

22. júla 2009
Vzdelávanie a informovanie na vidieku

Program rozvoja vidieka SR :

Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

Opatrenie 3.3 - Vzdelávanie a informovanie

Popis podpory: Skvalitnenie a podpora ľudského potenciálu ako základnej podmienky ...22. júla 2009
Výzva na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva

Výzva na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva v nadväznosti na § 19 Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z.

Názov: Optimalizácia a zefektívnenie siete poradenských služieb

Program nadväzuje na plnenie opatrení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v ...22. júla 2009
Kultúra 2007-2013

Výzvy programu Kultúra 2007 - 2013

D?a 3.júla 2009 bola v Úradnom vestníku EÚ zverejnená výzva na predkladanie projektov v rámci programu Kultúra 2007–2013.

Výzva je zameraná na podporu kultúrnych projektov a podporu organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry ...22. júla 2009
Výzva na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Výzva na predloženie žiadostí o NFP pre opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31DM-0901. Výzva 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje d?a 20. júla 2009 výzvu ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82