slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

28. augusta 2014
Výzva pre organizácie, združenia a centrá voľného času - Programy pre mládež

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu pre:

- občianske združenia

- neziskové organizácie

- centrá voľného času

Cieľom programu je:

- rozvíjať kvalitu v práci s mládežou prostredníctvom podpory národných a nadregionálnych občianskych združení detí a mládeže, ktoré pracujú na členskom princípe a systematicky a pravidelne pracujú s mládežou

- napĺnať priority aktuálnej národnej stratégie pre mládež prostredníctvom projektovej činnosti

- rozvíjať zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na úrovni regiónov a na celoštátnej úrovni

- rozvíjať činnosť servisných a klientsky orientovaných organizácií v oblasti práce s mládežou na nadregionálnej a celoštátnej úrovni

- zabezpečovať tvorbu a rozvíjať mládežnícke politiky a prácu s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni

- zabezpečiť potrebné dôkazy (dokumenty, údaje a názory), ktoré budú slúžiť ako podklady pre tvorbu modernej mládežníckej politiky a zdôvodnenie jej realizácie

Maximálna suma dotácie je 15 000 € (80 %)

Uzávierka predkladaní žiadostí: 8.9.2014 do 12:00 hod.

Viac info: http://www.iuventa.sk/sk/Granty/Nova-generacia-Programov-PRE-MLADEZ-na-roky-2014-2020/Vyzvy-a-formulare.alej

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera