slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

28. augusta 2014
VÝZVA PRE ŠTUDENTOV, UČITEĽOV A UMELCOV – Viac umenia

Nadácia Tatra banky už tretíkrát otvára grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentmi spolupracujú na tvorivých projektoch.

Oprávnení žiadatelia:

- aktívne skupiny študentov všetkých troch stup?ov štúdia

- učiteľov a slobodných umelcov

Pomoc je zameraná na financovanie priamych nákladov na tvorbu v oblastiach:

- audiovizuálna tvorba

- film

- TV

- divadlo

- hudba

- literatúra

- výtvarné umenie

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 eur

Plánovaná výška grantu: 50 000 eur

Uzávierka: do 30.9.2014.

Viac info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti - tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera