slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

04. septembra 2014
VÝZVA na podporu rozvoja športu na rok 2014

Úrad vlády SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

• obec

• vyšší územný celok

• občianske združenie

• nadácia

• záujmové združenie právnických osôb

• nezisková organizácia

• neinvestičný fond so sídlom na území SR

• registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť

• rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec

Program Podpora rozvoja športu na rok 2014 sa člení na:

- podpora miestnych športových podujatí alebo regionálnych športových podujatí

- nákup športovej výbavy

- projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry zameranej predovšetkým na deti a mládež

Minimálna výška dotácie: 1500€

Maximálna výška dotácie: 40 000€

Termín uzávierky: 19.9.2014

S vypracovaním tohto projektu Vám Agentúra pre rozvoj Gemera rada pomôže.

Viac info: http://www.vlada.gov.sk/ alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera