slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

02. júla 2015
Nadácia Volkswagen Slovakia -Projekty zamestnancov Partner

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na edukačný projekt pre:

- Občianske združenia

- Školy

- Predškolské zariadenia (škôlky)

- Verejnoprospešné organizácie

Cieľ grantového programu:

• Podporiť verejnoprospešné aktivity a dobrovoľnícku činnosť zamestnancov spoločnosti Porsche Slovakia

• Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci

• Podporiť verejnoprospešnú, dobrovoľnícku aktivitu zamestnancov

• Vzdelávanie v oblasti techniky, dopravnej výchovy a nemeckého jazyka

• Vzdelávanie a podpora pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva, projekty zamestnancov siahajú od vzdelávania v rannom veku, cez školské projekty, až po kognitívny tréning v dôchodkovom veku

Maximálna suma podpory: 1000 €

Prijímanie žiadostí o grant: 30.9.2015

Viac info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/projekty-zamestnancov/ alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti - tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera